Evidentia Psykoterapi erbjuder psykoterapi utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT). Eftersom vi alla är olika och inte har samma styrkor och svagheter så utformas behandlingsuppläget specifikt efter person. Behandlingen skräddarsys utifrån dina behov och förutsättningar tillsammans med aktuell evidens inom forskningen för att på så sätt uppnå bästa behandlingsresultat.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Evidentia Psykoterapi erbjuder KBT, kognitiv beteendeterapi. Tonvikten i terapin handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. Du erbjuds tillgång till de senaste och de mest effektiva behandlingsmetoderna som ökar sannolikheten för positiv förändring. Behandlingslängden är avhängd till viss del på individen och dess  problematik men generellt brukar man tänka att en KBTterapi pågår under en kortare och mer avgränsad period. Vi anpassar terapin utefter dina önskemål och förutsättningar.

KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, det vill säga som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa, som till exempel olika typer av ångestproblem, stressrelaterad problematik, depressioner, sömnproblem etc.

Du erbjuds möjlighet till:
 • att få redskap att hantera dina tankar och känslor
 • att få ökad förståelse för dig själv och din omgivning
 • att få förhöjt välmående och livskvalité
 • att få fler beteendestrategier
En KBT-terapi karakteriseras av:
 • Målbeteende
 • Struktur
 • Tidsbegränsning
 • Fokus på här och nu
 • Aktiv terapeut och klient
 • Uttalade och tydliga mål
 • Färdighetsträning
 • Hemuppgifter
 • Kontinuerlig uppföljning

Du kan läsa vidare om KBT på http://www.kbt.nu