Evidentia Psykoterapi erbjuder barn och ungdomar psykoterapi utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT). Tillsammans med aktuell forskning skräddarsys behandlingen utifrån barnet/ungdomens behov, för att uppnå bästa behandlingsresultat.   

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Evidentia Psykoterapi erbjuder kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar och föräldrarna är alltid involverade i behandlingen.

Vårt arbete utgår ifrån evidensbaserade metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT) för varje specifik frågeställning. KBT för barn och ungdomar bygger på samma grundläggande principer som KBT för vuxna. I bland är det bästa för att nå en förändring att arbeta bara via föräldrar, då kallas behandlingen för föräldrastöd.

KBT är en strukturerad, målinriktad behandlingsform med färdighetsträning, hemuppgifter och kontinuerlig uppföljning. Tonvikten i terapin ligger på samspe­let mellan individ och aktuell omgivning. KBT-terapi förutsätter ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient men anpassningar görs alltid utifrån barnets/ungdomens specifika utvecklingsnivå.  Längden på en KBT- terapisession varierar beroende på individen och problematiken men generellt kan man nå stora förändringar med 10-20 samtal men ibland behövs det färre medan andra tillfällen kanske några fler.

KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat på bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa som till exempel olika typer av ångestproblem, stressrelaterad problematik, depressioner, sömnproblem med mera.

 

Du kan läsa vidare om KBT på http://www.kbt.nu