Evidentia Psykoterapi erbjuder föräldrastöd där fokus ligger på att hitta strategier för att skapa ett bättre klimat hemma och därmed minska tjat och konflikter. Barnen kan vara svåra i perioder, testa gränser och pocka på uppmärksamhet och det som fungerade tidigare kanske inte fungerar längre. Många gånger kan det vara viktigt att få diskutera strategier och förhållningssätt med någon utanför familjen och/eller vänkretsen för att få mer ork och bekräftelse på att man tänker rätt samt förslag på förändring. Forskningsstudier visar att det effektivaste sättet för föräldrar att minska konflikter och problembeteenden är att ha en god relation präglad av värme med tid för varandra och fokus på det som fungerar bra. Ibland kan man som förälder dock behöva stöd för att hitta vägen dit.

Evidentia Psykoterapi erbjuder även föräldrastöd vid till exempel återkommande problem som man som förälder kan ställas inför. Detta kan konkret innebära att man som förälder får stöd i hur man ska hantera de utmaningar som ens barn ställs inför vid till exempel dagis- och skolstart eller stöd i att hantera utåtagerande barn eller barn med speciella diagnoser. Evidentia Psykoterapi har stor erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med barn, ungdomar och föräldrar, speciellt barn med utagerande beteende och/eller neuropsykiatriska svårigheter, som till exempel ADHD eller svårigheter inom autismsspektrum.

Eftersom den till synes slitna klyschan att ”små barn är små problem och ”stora barn är stora problem” visar sig vara en sanning för många, så är det också vanligt att människor som har barn i tonåren behöver extra stöd i föräldrarollen i och med de prövningar som denna ålder kan innebära. Föräldrar kan också ha konkreta frågor om till exempel barns beteende och utveckling i stort.

Evidentia kan hjälpa till med:
  • En förbättrad relation till ditt barn
  • Möjlighet till minskade konflikter och bråk
  • Fler positiva stunder
  • Fler tillvägagångssätt för att bemöta ditt barn
  • En ökad förståelse för ditt barn