Familjerådgivning/Parterapi

Att få nära relationer att fungera är inte alltid så lätt. I en kärleksrelation sätts hela människan på prov. Det gäller att ge och ta emot omsorg och kärlek, men också att fungera ihop praktiskt som par, samtidigt som var och en vill bli respekterad som en självständig människa. Man kan ha olika värderingar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur man ska prioritera tiden, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller hur man ska umgås. Konflikter som är svåra att lösa kan uppstå, vilket i sin tur lätt leder till missförstånd, bråk, otydlig kommunikation och känslan av att det inte finns några lösningar för att få relationen att fungera. När man som par hamnar i svårigheter kan man känna att man behöver hjälp av någon utomstående.

  • att få större förståelse för varandra
  • att få tydligare sätt att kommunicera på
  • att få bättre strategier att hantera konflikter på
  • att få positivare relationer inom familjen
  • öva sig i att lyssna och delge varandra sina tankar utan att angripa och såra den andra
  • träna på problemlösning

Metoder

Inom Evidentia Psykoterapi erbjuder vi flera olika metoder för att kunna skräddarsy behandlingen för att tillsammans utforska det som är dilemmat för att hitta den förståelse eller de verktyg som behövs för att ni som par/familj ska komma vidare. Vi arbetar delvis utifrån:

KBT och IBCT, intergrative behavioral couple therapy som är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk kognitiv beteendeterapi och acceptans arbete. Vi arbetar med konkreta hemuppgifter mellan samtalen, då det är när vi omsätter nytt tänkande i praktisk vardag som vi får en förändring av livet. För att bryta ständigt återkommande konflikter försöker vi hitta nya, konstruktiva beteenden som vi provar, tränar in och utvärderar t.ex

Vi har även ett systemteoretiskt förhållningssätt där kommunikation och interaktion står i fokus. Delarna i en familj är beroende av varandra och är i ständigt samspel och allt som sker påverkar varandra. Det innebär konkret att om en familjemedlem mår dåligt kommer det att påverka de övriga i familjen och när någonting förändras i familjen, positivt som negativt, kommer detta också att påverka medlemmarna. När man tillsammans med terapeuten och familjen/paret har identifierat var problemet finns försöker man förändra kommunikationsmönstret och rollerna i familjen.

Vi erbjuder även redan separerade par möjlighet att genom samtal hitta samarbetsformer kring vårdnad, boende och umgänge med barnen. Målet är att erbjuda vägledning och hjälp till förbättrad förståelse för varandra och sig själva samt till ökad beredskap att prova sig fram till olika problemlösningar.

Evidentia Psykoterapi erbjuder familjerådgivning subventionerat i nuläget för invånare i

Danderyds kommun

Lidingö kommun

Stockholms stad

Sollentuna kommun

Täby Kommun

Kommunerna subventionerar priset för att alla ska kunna gå i några samtal med specialister på samlevnadsproblem och kriser i parrelationer. Kommunerna anger pris och antal samtal som subventioneras. Vid enstaka tillfällen kan samtal erbjudas också enskilt om fokus är på parets relationsproblematik eller stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris. Ibland kan det också det gälla familjesamtal. Vi har sekretess i samband med rådgivning. Vi för inte journaler och om ni önskar kan ni vara anonyma.

För par som vill arbeta med sin relation med en större fördjupning än vad familjerådgivningens ramar medger, erbjuder vi privat parterapi.

Kontakta gärna oss via mail eller telefon, vid funderingar och för att boka tid.