Vi erbjuder dig personlig och kvalificerad coaching. Det kan gälla en önskan om förändring, att komma framåt och utvecklas. Ibland blir detta behov tydligt när man står framför ett problem, när de egna verktygen inte räcker till.  Syftet med coaching är personlig utveckling där du får hjälp att nå dina mål och utveckla dina färdigheter. Tillvägagångssättet bygger på kunskaper om våra beteendens betydelse och kognitiva processer och är grundat i Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Du kan komma med något specifikt som du vill arbeta med eller utveckla;

  • Nå högre framgång i karriären eller i relationer
  • Livsstilsförändring
  • Förändra nuvarande livsriktning till mer positiv.

Coaching är en möjlig metod för dig att hitta rätt riktning. Andra färdigheter som kan tränas vid coaching är problemlösning och planering. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se nya tillvägagångssätt och möjligheter samt att identifiera och hitta lösningar på problem för att nå resultat. En coach stöttar till framsteg, att ta sig från ”A till B”.  Fokus läggs på nutid och inte dåtid. På möjligheter i stället för på problem. På det som fungerar i stället för på det som inte fungerar.

Du erbjuds möjlighet till:
  • Personlig utveckling
  • Finna balans mellan arbete och fritid
  • Våga prioritera efter egna önskemål
  • Hitta strategier för att komma närmare dina mål
  • Hitta strategier till en mer positiv livsriktning
  • Hitta strategier för att klara av problem i privatlivet
  • Hantera en ny livssituation