privatperson_BW

Vi erbjuder barn, ungdomar och vuxna psykoterapeutisk behandling utifrån KBT ( Kognitiv beteendeterapi ).

Vi börjar med en ordentlig kartläggning av problemområdet. Vi träffas under cirka tre inledande samtal då vi tillsammans kartlägger det du önskar få hjälp med. Därefter utformas en individuell plan för behandling. Val av behandling och metod ser olika ut beroende på problemområde och anpassas alltid till patientens behov och livssituation. En terapisession är 45 minuter, vid familjesamtal/parterapi kan en session vara upp till 90 minuter.

Våra tjänster

  • KBT (kognitiv beteendeterapi) för barn, ungdomar och vuxna
  • Familjerådgivning/Parterapi
  • Föräldrastöd
  • Coaching

Evidentia Psykoterapi kan hjälpa dig bland annat med:

  • oro, ångest
  • specifika fobier
  • nedstämdhet och depression
  • stress och utbrändhet
  • relationsproblem inom par/familjer
  • personlig utveckling

Pris

Indviduellt besök: 1100 kr per 45 min.

Parbesök: 1500 kr per 60 min, 2250 kr per 90 min (Vi erbjuder familjerådgivning till subventionerat pris för invånare i Danderyd, Lidingö, Täby, Stockholm och Sollentuna)

Föräldrastöd: 1500 kr per 60 min

Coaching: 1100 kr

Återbud/uteblivande
Vid uteblivande och återbud mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full debitering för besöket. Vid akut sjukdom utgår inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.