privatperson_BW

Evidentia Psykoterapi erbjuder barn, ungdomar och vuxna psykoterapeutisk behandling. Evidentia Psykoterapi arbetar utifrån flera metoder såsom Kognitiv beteendeterapi (KBT). Ett flertal behandlingsmetoder erbjuds. Detta för att kunna möjliggöra att varje individ får en specialanpassad behandling utifrån hens behov och förutsättningar. Dessa metoder är beprövade och visar på bästa möjliga behandlingsresultat.

En terapi hos Evidentia Psykoterapi börjar med en ordentlig kartläggning av problemområdet. Val av behandling och metod ser olika ut beroende på problemområde och anpassas alltid till patientens behov och livssituation. Det gemensamma arbetet i behandlingen inleds med en kartläggning av hur besvären ser ut och därefter utformas en individuell plan för behandling.

Vi träffas under cirka tre inledande samtal då vi tillsammans kartlägger det du önskar få hjälp med. Därefter kommer vi fram till ett behandlingsupplägg, både vad gäller tid, innehåll och mål. En terapisession är 45 minuter, vid familjesamtal/parterapi kan en session vara upp till 90 minuter.

Evidentia Psykoterapi kan hjälpa dig bland annat med:
 • oro, ångest
 • specifika fobier
 • nedstämdhet och depression
 • ätstörningar
 • stress och utbrändhet
 • relationsproblem inom familjer
 • personlig utveckling.

Läs mer under http://www.psykiskasjukdomar.se

Framkommer det under pågående bedömning eller behandling svårigheter som kan behöva mer specialiserad psykiatrisk vård med läkarkontakt har Evidentia Psykoterapi god kunskap om andra vårdformer i samhället och är behjälplig att hänvisa vidare till t.ex barn och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.

Våra tjänster
 • Psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning/Parterapi
 • Föräldrastöds-samtal
 • Krissamtal
 • Coaching
Du erbjuds möjlighet till
 • att få redskap att hantera dina tankar och känslor
 • att få ökad förståelse för dig själv och din omgivning
 • att få förhöjt välmående och livskvalité
 • att få fler beteendestrategier

 

Evidentia Psykoterapi har avtal med Danderyds kommun, Lidingö kommun, Sollentuna kommun och Täby kommun för familjerådgivning och erbjuder familjerådgivning till subventionerat pris för invånare i dessa kommuner.