Viktiga hörnstenar i de tjänster Evidentia Psykoterapi erbjuder är att medvetet och hela tiden sträva efter att bygga de tjänster på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens) och att ständigt mäta effekten, därav namnet evidentia {uttal: eviden´tia) ‘bevis’: av evidens (böjd form: evidentem) ‘synbar’, ‘uppenbar. Det innebär att den behandling som erbjuds har stöd i allmänt erkänd teori och kunskap inom området.

Paulina Borg är VD för Evidentia Psykoterapi. Paulina är legitimerad psykoterapeut (KBT) med en medicine master/magister från Karolinska Institutet. Hon har en vidareutbildning till barn- och ungdomsterapeut vid Ericastiftelsen med fördjupning inom utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Paulinas grundexamen är socionom samt fil. kandidat examen i psykologi. Paulina är även utbildad i parterapimetoden IBCT- intergrative behavioral couple therapy.

Paulina har över 10 års erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och vuxna. Hon har under flera år arbetat inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin och inom primärvård för vuxna samt förstalinjen för barn och unga. Paulina har arbetat med varierade problemområden som depression, ångest, paniksyndrom, fobi, PTSD, stress, relationsproblem, självskadebeteenden, beroendeproblematik samt neuropsykiatriska svårigheter. Paulina har även arbetat med gruppbehandlingar utifrån beteendeterapeutisk grund för barn med autismspektrum-svårigheter.  Paulina är även utbildad gruppledare och har regelbundet grupper i KOMET.

Paulina har erfarenhet av att arbeta med internetbehandling och har deltagit som behandlare inom forskningsprojektet I-stress som undersöker internet förmedlad KBT vid stressrelaterad psykisk ohälsa och tillbakagång till arbete. Läs mer på deras hemsida: http://www.istress.se

För att kunna erbjuda evidensbaserad vård med hög kvalitet och kompetens samarbetar vi med utvalda legitimerade psykologer, samt legitimerade psykoterapeuter,  alla med mångårig erfarenhet av psykologisk behandling. Fokus är att erbjuda evidensbaserade och högkvalitativa tjänster inom en liten och trevlig verksamhet.