Evidentia Psykoterapi tror på vikten av att erbjuda ett mångfald inom psykoterapeutiska tjänster för att kunna ge varje individ rätt typ av behandling. Viktiga hörnstenar i den vård Evidentia Psykoterapi erbjuder är att medvetet och hela tiden sträva efter att bygga behandlingen på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens) och att ständigt mäta effekten av den vård som ges, därav namnet evidentia {uttal: eviden´tia) ‘bevis’: av evidens (böjd form: evidentem) ‘synbar’, ‘uppenbar. Det innebär att den behandling som erbjuds har stöd i allmänt erkänd teori och kunskap inom området.

Evidentia Psykoterapi drivs av mig, Paulina Borg, legitimerad psykoterapeut (KBT) med en master/magister in medicine. Jag är utbildad i parterapimetoden IBCT- intergrative behavioral couple therapy som är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk kognitiv beteendeterapi och acceptans arbete. Jag har även en vidareutbildning till barn- och ungdomsterapeut vid Ericastiftelsen med fördjupning inom utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Jag har en grundexamen som socionom samt fil. kandidat examen i psykologi. Jag är certifierad gruppledare i KOMET som bygger på beteendeterapeutiska principer för att minska konflikter och skapa en bättre relation mellan föräldrar och barn.

Jag har 10 års erfarenhet av psykoterapi och behandlingsarbete med barn, ungdomar och vuxna. Jag har under flera år arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin/vuxenpsykiatrin och inom primärvård. Jag har arbetat med varierade problemområden som depression, ångest, paniksyndrom, fobi, PTSD, stress, relationsproblem, självskadebeteenden, beroendeproblematik samt neuropsykiatriska störningar och personlighetssyndrom. Jag har även arbetat med gruppbehandlingar utifrån beteendeterapeutisk grund för barn med autismspektrum-svårigheter, samt föräldragrupp behandlingen KOMET. Jag har erfarenhet av att arbeta med internet behandling och har deltagit som behandlare inom forskningsprojektet I-stress som undersöker internet förmedlad KBT vid stressrelaterad psykisk ohälsa och tillbakagång till arbete. Läs mer på deras hemsida: http://www.istress.se

För att kunna erbjuda evidensbaserad vård med hög kvalitet och kompetens samarbetar jag även med utvalda legitimerade psykologer, samt legitimerade psykoterapeuter,  alla med mångårig erfarenhet av psykologisk behandling. Fokus är att erbjuda evidensbaserade och högkvalitativa tjänster inom en liten och trevlig verksamhet.

Jag är medlem i SFKBT ( Sveriges förbund för kognitiv beteendeterapi)