Evidentia Psykoterapi skräddarsyr utbildningar efter efterfrågan. Vi skapar även kompetensutvecklings-program åt företag/organisationer i syfte att förstärka kunskaper och skapa kompetent och trygg personal för att de i sin tur skall kunna ge ett bättre bemötande för de individer och familjer de möter.

Förslag på utbildningsteman:

  • Barn och ungdomars psykologiska utveckling
  • Anknytningens betydelse i barn och ungdomars utveckling och i samspel med familj och omgivning
  • Neuropsykiatriska svårigheter, ADHD/Autismspektrumsvårigheter
  • Psykiatriska tillstånd som man kan möta som personal när man arbetar med barn/ungdomar
  • Motiverande samtal

Hör gärna av er med era specifika önskemål om utbildningstema!