Evidentia Psykoterapi erbjuder konsultation till kommuner/socialtjänst och privata utförare. Konsultationen har som syfte att trygga och stärka vid en mer komplex problematik för att på bästa sätt arbeta vidare i svårhanterliga ärenden. Evidentia Psykoterapi erbjuder de barn- och ungdomspsykologiska kunskaper som kan behövas för att bemöta och hantera svåra situationer vilka kan uppstå kring barn och ungdomar i olika typer av livssituationer. Till exempel kan konsultationen bidra till att förstärka stödet och skapa trygghet för barn/ungdomar inför eller under en pågående placering. Syftet är bland annat att ge det stöd för att öka chansen att förhindra att omplaceringar skall behöva ske och förhindra att barn/ungdomar skall hamna i fler misslyckanden. Konsultationen är med fokus på att erbjuda fördjupad barn- och ungdomspsykologisk kompetens för att bättre anpassa bemötandet. Behovet kan öka i situationer där barnet/ungdomens psykiska mående försämras eller för att ge ett ökat stöd i att hantera neuropsykiatriska svårigheter eller andra barn- och ungdomspsykiatriska frågeställningar. Fokus är kring hur de vuxna genom sitt bemötande kan anpassa och hjälpa men enskilda samtal med barn/ungdomar kan vid behov erbjudas.

Vi som samarbetar inom Evidentia psykoterapi har flera års erfarenhet av arbete med behandling, bedömning och diagnostisering inom barn- och ungdomspsykiatrin.