Behöver ni förstärka ert psykosociala team?

Vi erbjuder en helhetslösning för psykosociala tjänster utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och ACT. Vi kan arbeta både med vuxna, barn och ungdom som är i behov av psykosociala/psykologiska stödinsatser inom första linjen.

  • Vi uppfyller de formella kompetens- och erfarenhetskrav
  • Vi vet vilka speciella krav som ställs inom primärvården gällande effektivitet och samarbete.
  • Vi kan arbeta utifrån flera metoder som anpassas efter individens behov och som samtidigt ger flöde och genomströmning. Vi är välutbildade inom kognitiv beteendeterapi, barn och ungdomspsykoterapi och utvecklingspsykologi.
  • Våra insatser utgår från evidensbaserad psykologi/interventioner.

Genom att hyra in förstärkning av psykosociala tjänster kan ni på ett kostnadseffektivt sätt se till att kostnader avseende psykosociala tjänster blir rörlig. Det kan även vara en lösning när behov av förstärkning finns men de egna lokalerna inte räcker till.

 

Vi kan erbjuda både individuella insatser och gruppbehandlingar

Evidentia Psykoterapi erbjuder psykosociala behandlingstjänster utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT)  både mer traditionell KBT och metoder utifrån tredje vågens KBT som bland annat ACT (Accetptance and Commitment therapy)  och mindfulness.  Val av behandlingsmetod grundar sig i evidens utifrån aktuell forskning som visar på bästa möjliga resultat.  Vi skräddarsyr insatsen utifrån varje individs behov.

Avseende tilläggsavtalet för barn och ungdom har vi som samarbetar inom Evidenta Psykoterapi flera års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin och är specialiserade inom barn och ungdomspsykoterapi.  Vi har en bred erfarenhet av behandling med barn och ungdomar med ångest, depression och stressrelaterad psykisk ohälsa, kris/trauma  utifrån metoder inom KBT. Vidare finns även en djup kunskap inom utvecklingspsykologi och specifik kompetens inom föräldrastöd, konsultation och handledning kring barn med psykosocial problematik, beteendesvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter.

Hur går det till?

Ni remitterar vidare till oss och vi tar emot patienterna i våra lokaler.  Evidentia Psykoterapi fungerar som underkonsulter. Vid avslut av insats emotser ni ett remissvar. Finns önskemål om att vi ska vara placerade på er mottagning har vi även möjlighet till det. Vi värnar alltid om ett gott samarbete även när patienterna remitterats vidare till oss.