Familjebehandling

Evidentia Psykoterapi erbjuder olika behandlingsmetoder i form av Kognitiv beteendeterapi och Psykodynamisk terapi samt Systemteori. Vi arbetar alltid utifrån en tydlig målformulering av uppdraget som bestäms i samråd med uppdragsgivare.

I behandlingen tar vi hänsyn till både riskfaktorer, skyddsfaktorer samt familjens sårbarhet och kraft. I många sammanhang glöms barnen bort och det är viktigt att i behandlingen arbeta för att barnen ska komma till tals. Vi arbetar med barnet/ungdomen i fokus, allt i enlighet med BBIC-modellen, där vi tar hänsyn till barns och ungas utveckling i samspel med omgivningen.  Vi har utbildning i BBIC och beaktar såväl barnets behov, föräldrarnas förmåga samt den miljö där barnet/ungdomen befinner sig i.

Vår familjebehandling riktar sig bland annat till familjer som behöver:
  • Relationell samtalsbehandling, fokus i utvecklingspsykologi och anknytningsteori.
  • Kognitiv beteendeterapeutisk behandling
  • Familjesamtal
  • Föräldrastöd
  • Nätverksarbete

Vid behov kan vi även göra samspelsbedömningar mellan barn/ungdom och föräldrar.