Företagstjänster

Evidentia Psykoterapi erbjuder olika tjänster med utgångspunkt inom Kognitiv beteendeterapi. Vi arbetar alltid utifrån en tydlig målformulering av uppdraget som bestäms i samråd med uppdragsgivare.

Vi kan erbjuda utveckling till chefer och medarbetare i arbetsledande befattningar eller stöd till enskilda medarbetare vid arbetsrelaterad ohälsa. VI erbjuder snabb och kvalificerad hjälp.